Du Doan Xsmb 26/1/2022 Lợi nhuận tăng dần của quốc phòng và quốc nghiệp quân sự lên cao năm năm, và lợi nhuận lưới của cổ phần 29 tiếp tục phát triển.
Cập Nhật:2022-05-24 07:42    Lượt Xem:87

Du Doan Xsmb 26/1/2022 Lợi nhuận tăng dần của quốc phòng và quốc nghiệp quân sự lên cao năm năm, và lợi nhuận lưới của cổ phần 29 tiếp tục phát triển.

Những nhân vật cơ bản của ngành công nghiệp vẫn tiếp tục cải thiện. Theo nền tảng, đánh giá về thủ tục quốc phòng và công nghiệp quân sự được đánh giá thấp tám năm. Doanh thu và lợi nhuận của ngành quân sự đã đạt đến một mức cao mới, và tỉ lệ tăng trưởng của các chi phí quân sự đã tăng lên tới 7='2022. Thời báo chứng khoán Độ cao 183; dữ ba đã khởi động ngành quân sự quốc gia phòng của chuỗi chậu chậu chậu để quét các khu vực chủ chốt của đầu tư thiết bị phòng thủ quốc gia và tìm hướng đi trong vòng hai năm tới. Theo thống kê kho báu dữ liệu, nghiên cứu công nghiệp quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia quốc phòng đã được rút về từ 2022. Sau khi rơi vào 1140.Di, điểm thấp nhất trong 23 tháng April 26, Thị trường tăng lên một lần nữa, tính ngưỡng của ngành công nghiệp tăng lên. Từ năm nay đến tháng tư 26, chỉ số quốc gia quốc phòng và công nghiệp quân sự đã bị giảm bởi 42.25Name, thứ hạng hai cuối cùng trong ngành công nghiệp Shenwan, chỉ hơi cao hơn 44.62. trong ngành điện tử. Theo đánh giá của ngành công nghiệp thì cũng diễn ra theo chỉ mục. Vào tháng tư 26, tỉ lệ vận động P/ E trong ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự là 44.44 và đánh giá đã ở mức thấp nhất kể từ bây giờ là tầng tám. Theo tính to án chứng khoán AVIC, tỉ lệ thu nhập giữa giá trị giá trị của các công ty cơ bản quân sự tương đương khoảng 32 thời gian ở 2022 và khoảng 15 lần ở 2025. Khu vực GG (mức thu nhập giá cả so với tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận) gần với 1, giá đủ rẻ. The vẫn được đánh giá cao bởi dự tính công nghiệp quốc phòng sụp đổ, chủ yếu là do tác động liên tục của các yếu tố như giá tăng năng lượng và những dịch bệnh liên tục. Tuy nhiên, nền tảng của ngành công nghiệp quốc phòng không thay đổi đáng kể. Theo thống kê kho báu dữ liệu, trong những năm gần đây, lợi nhuận của quốc phòng và quân đội đã tăng dần, với một tỉ lệ tăng trưởng hàng năm hơn sáu. Tại 2021, thu nhập của công ty vượt quá 500 tỉ yuan lần đầu tiên, với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm trời của 12.77. cao nhất trong năm năm vừa qua. Theo dạng lợi nhuận lưới, công nghiệp quốc gia quốc phòng cũng đã hoạt động mạnh mẽ. Ngoài phần tài sản lưới bao la khu vực này, trong vòng năm qua, nó đã tăng dần lên. Đặc biệt là ở 2020, khi kế hoạch thứ mười năm chấm dứt, sự tăng trưởng hiệu suất của khu vực cũng cao như số 72.62=, và lợi nhuận lưới gần với 25tỉ yuan; In 2021, the net lợi nhuận của khu vực tiếp tục tăng liên tục hơn 10=-27.715 tỉ yuan, gần nhân đôi từ 13.915 tỉ yuan in 2009. Trái lại, Lockheed Martin, một người Mỹ khổng lồ vũ khí, đã đạt được lợi nhuận của một tỉ đô Mỹ., 67 Lần lợi nhuận chính là tỉ Mỹ Northrop Grumman đã thu nhập một phần tư của US $35.667 Lần lợi nhuận chính là số triệu đô-la 705, tòa nhà tăng cả năm. Theo dữ liệu của Bộ quốc phòng Quốc gia, ngân s ách chi phí quốc gia quốc phòng ở 2022.081 tỷ yuan, tăng cường 7.1=. trong suốt việc thực hiện ngân sách của năm trước, còn cao hơn mục tiêu chính dự kiến của sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc ở 2022-5.5=. Trung Quốc chi tiêu quân s ự chỉ được tính toán 1.18. Số tiền phòng thủ của Trung Quốc vẫn còn nhiều chỗ cho s ự tăng trưởng và có thể còn cao hơn cả việc tăng trưởng trong một thời gian dài trong tương lai. Trong những năm gần đây, tỉ lệ chi phí quốc gia phòng cho thiết bị đã tăng lên từng năm. Trung Quốc chi phí thiết bị tăng từ 177 Phần lớn chi phí thiết bị trong các chi phí quân sự tăng theo tỷ lệ 7.9 tố cáo một 41.11=. Bộ Quốc Phòng nói nó s ẽ thúc đẩy việc xây dựng vũ khí và thiết bị của quân đội lên một cấp độ mới từ một điểm khởi đầu mới. Đội chứng khoán AVIC cho rằng logic cốt lõi của việc phát triển mặt hàng cầu của ngành quân sự trong thời gian mười lăm năm kế hoạch lần này chủ yếu tập trung vào việc cải thiện chất lượng và nhu cầu hàng đầu của thiết bị xương sống thứ ba và thứ tư, nhất là thiết bị bảo vệ đại dương và đình công lâu dài. Vũ trụ (và các vật liệu ngược dòng và các thiết bị điện tử quân sự) sẽ trở thành lĩnh vực đầu tư quan trọng trong ngành quân sự. Nó rất hành động với sự bất động của sự giác bên ngoài được hành động... nỗi đội vật {y {i lối tháng Ba, trận này,Xổ số Đắk Nông trận thoạt giữi Nga và Ukraine đã trơ Các cổ phiếu của những người khổng lồ Mỹ tăng lên từng người một, đạt tới mức cao nhất. Kể từ tháng Hai, cổ phần của Northrop Grumman và tập đoàn Lockheed Martin đã nâng 16.36=* và 13.46=.; General Dynamics bắt đầu gọi trở lại vào cuối tháng Tư, và vẫn tăng vọt 4.93 Name Công nghệ của Raytheon tiếp tục gọi lại sau mức giá chia sẻ cao, và giờ đã xóa sạch mọi lợi nhuận. Theo chỉ mục của ngành quân sự (0) A đã đóng cửa 6.6669=tốtừ tháng Hai tới tháng ba, nó đã giảm xuống mức độ với thị trường từ tháng Hai và bắt đầu phục hồi nhẹ sau tháng Tư 26. Quỹ Đại Bàng Vàng tin rằng cuộc xung đột về chính trị giữa Nga và Ukraine không có lợi gì đáng kể cho nền tảng của nền công nghiệp quốc gia quốc phòng, nhưng cuộc chiến đột nhiên làm tăng sự bất an của chuỗi công nghiệp to àn cầu và đẩy mạnh tình cảm thị trường. Trung Quốc... Quỹ Thương mại nói rằng với sự căng thẳng và leo thang của tình hình địa lý biên giới, sự quan tâm của quốc gia quốc phòng và quân đội lại tăng lên lần nữa, và sự thịnh vượng của ngành sẽ tiếp tục tăng lên. The reputation of

The reputation of {y} {y}cuốn sống cuộc sống của {y}cuộc sống nội {y}cuộc kho bán dữ liệu (0) is ổn định {y {y}cuộc số kho báu ngoài tay quốc gia quốc gia và quân nhân trong 2021) is 4 Tuy nhiên, các tổ chức đều đồng ý dự đoán rằng tỉ lệ tăng trưởng liên hợp của lợi nhuận lưới của ngành công nghiệp sẽ đạt tới 39.85. trong vòng hai năm tới. The 14th Năm year plan and the long-term goal of 2035 for the first time put the purpose of to reach the Centennial goal to buiment the army in 2027, and proposed to increasing the observations of weapons and thiết bị, increased the importation of weapons and the development of thông minh weapons and thiết bị. Vũ khí và thiết bị của Trung Quốc đã đi vào thời kỳ xây dựng nhanh chóng. Theo các thống kê của kho tàng dữ liệu! Một số lượng quân sự trong 29 đã tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận lưới trong năm liên tiếp. Hai cổ phần với giá trị thị trường 100 tỷ yuan được liệt kê là năng lượng hàng không và AVIC Shenifi. Giá trị tuyệt đối, lợi nhuận lưới của sáu cổ phiếu ở 2021 vượt hơn một tỷ yuan, và lợi nhuận lưới của AVIC optoelectronics và AVIC Shenifi đứng đầu, đạt tới hàng tỷ yuan 1.991.66 tỉ yuan và hàng triệu yuan. Nó bắt đầu với sự thay đổi khác cướp cuối, thành lãi cuối cùng của người khác cướp cuối, thành lãi cuộc sống của người 7 cướp hơn một 500kg, và hộc hận công nghệ Chiết này và tam bạn Thời gian đã được kéo dài. công nghệ Chân nhân, đồ điện tử Hongyuan, ngành nghiên cứu thép Gaona, Parker mới và công nghệ hình dung đã tăng lên nhiều hơn gấp bốn lần. Ban đầu, dịch gia đình được lặp lại và đó là không phải mùa giải quân sự, nhưng kết quả tổng thể của ngành này rất tốt và sự thịnh vượng vẫn tốt. Trong vòng đầu tư, lợi nhuận lưới của cổ phiếu 25 tăng lên cao hơn 500kg, và số cổ phiếu 16 tăng gấp đôi. Lợi nhuận lưới của sự hoạt động ở phía bắc tăng lên bằng 26.34 thời gian, chủ yếu nhờ nhận dạng thu nhập đầu tư từ việc bán các công ty con. Trung Quốc Haida và Viên đạn nhiều hơn mười lần. Theo dự đoán nhất trí của hơn năm tổ chức, lợi nhuận lưới thường niên của công nghệ Chung jian và zhonging Hongjian sẽ tăng gấp đôi trong 2022; Vũ trụ lưỡng giới, tuyến jijichiê_vàtam giác cũng được trông đợi sẽ tăng cao hơn 50kg. Thực ra là d. Từ tháng giêng đến tháng Tư năm nay, quỹ từ phương bắc tăng tỷ lệ của họ lên bằng 9s, với một khoảng cách hơn 20 Name Vị trí của Yiji ở nội Mông Cổ tăng lên bằng 3184.97 trong cuối năm ngoái; Ngoài ra, vị trí của Shanghai Hanxun, Chenkov Air, hãng hàng không, hãng hàng không, Chung zhi chia sẻ, Thiên Trì phòng thủ và điện tử đã tăng lên hơn 100=. Quan trọng của tỷ lệ cơ sở đầu tư ngoại quốc trong việc vận chuyển cổ phiếu, công nghệ của Guangqi và nghệ thuật cao của Beimo vượt hơn 32 Name AVIC Electromechanics, Guangwei composeliệu, Chung chí và HTC điện đều được tính toán nhiều hơn 2.8='các cổ phần còn lại. DescriptionPowered by Xổ số Đắk Nông @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 站群 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền